Haber Detayı

Denizdeki faaliyetler durduruldu...

COVID-19 salgını sebebi ile mücadele kapsamında alınması gerekli önlemleri içeren ilgi Genelge gereği ilimiz dahilinde seyir yapacak olan Gezinti (Tenezzüh) tekneleri ile Denizde Turizm ve Spor Amaçlı diğer faaliyetler ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz/rica ederim.


Mehmet KALYONCU

Vali A.

Vali Yardımcısı