2018 Denizde Hayatta Kalma ve İlk Yardım Eğitimi (Karada).